CÔNG TY DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BÌNH PHÁT

Địa chỉ: 136 Ngô Gia Khảm, PLeiku, Gia Lai

Email: dvmtbinhphatgl@gmail.com

Điện thoại: 0974.58.81.81 – 0937.68.81.81