CÔNG TY DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ: 136 Ngô Gia Khảm, PLeiku, Gia Lai

Email: dvmtbinhphatgl@gmail.com

Số điện thoại: 0974.58.81.810937.68.81.81

Website: https://huthamcaugialai.vn/